Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

Dni Wołomina

Nowi Partnerzy Wołomińskiej Karty Seniora

Klub Seniora Słoneczna zaprasza!

Ankieta dotycząca mieszkalnictwa senioralnego

Serdecznie zapraszamy osoby po 60. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb mieszkaniowych oraz wskazanie istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego. Każda ankieta jest anonimowa, a wszelkie informacje zdobyte w badaniu są traktowane jako poufne. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut. 

Dziękujemy za udział w badaniu.

ANKIETA

Ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, którego celem jest analiza warunków mieszkaniowych osób w wieku powyżej 60. roku życia w Polsce. 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powierzyło wykonanie ekspertyzy z zakresu mieszkalnictwa senioralnego partnerstwu, w którego skład wchodzą fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja Laboratorium Architektury 60+, PCG Polska oraz AMRON. Przedmiotem ekspertyzy będzie zbadanie potrzeb mieszkaniowych osób po 60 roku życia oraz wskazanie istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego. W ramach Ekspertyzy przeprowadzona zostanie także analiza dotycząca potrzeb i preferencji seniorów co do miejsca zamieszkania oraz ich sytuacji ekonomicznej.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące badania można wysłać na adres mailowy badanie@kigs.org.pl .