Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

Dni Wołomina

Nowi Partnerzy Wołomińskiej Karty Seniora

Klub Seniora Słoneczna zaprasza!

Dyżury Rady Seniorów – zapraszamy do współpracy

Ankieta dotycząca mieszkalnictwa senioralnego

Serdecznie zapraszamy osoby po 60. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej potrzeb mieszkaniowych oraz wskazanie istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego. Każda ankieta jest anonimowa, a wszelkie informacje zdobyte w badaniu są traktowane jako poufne. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 15 minut. 

Dziękujemy za udział w badaniu.

ANKIETA

Ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, którego celem jest analiza warunków mieszkaniowych osób w wieku powyżej 60. roku życia w Polsce. 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa powierzyło wykonanie ekspertyzy z zakresu mieszkalnictwa senioralnego partnerstwu, w którego skład wchodzą fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, Fundacja Laboratorium Architektury 60+, PCG Polska oraz AMRON. Przedmiotem ekspertyzy będzie zbadanie potrzeb mieszkaniowych osób po 60 roku życia oraz wskazanie istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego. W ramach Ekspertyzy przeprowadzona zostanie także analiza dotycząca potrzeb i preferencji seniorów co do miejsca zamieszkania oraz ich sytuacji ekonomicznej.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące badania można wysłać na adres mailowy badanie@kigs.org.pl .