Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów

Trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów 2018-2021

Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

Pierwsze posiedzenie WRS w 2020 roku

24 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Wołomińskiej Rady Seniorów, na którym między innymi wysłuchano informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Wołominie dot. problemów mieszkańców będących w gestii tego wydziału (komunikacja miejska, drogi, zieleń, oświetlenie, ławki). Kluczowym tematem było podsumowanie działalności Wołomińskiej Rady Seniorów w 2019 roku. Informacje na ten temat przedstawił Sekretarz Rady Jerzy Turek (treść poniżej).

„Z prac Wołomińskiej Rady Seniorów

Za nami pierwszy rok działalności trzeciej kadencji Wołomińskiej Rady Seniorów. Czas ten charakteryzował się wzmożoną działalnością i aktywnością. Radą (składającą się z 21 osób) kieruje i koordynuje jej pracami wybrany 8 stycznia 2019 r. Zarząd, w składzie: Przewodnicząca – Celina Subda, Z-ca Przewodniczącego – Czesław Borkowski oraz Sekretarz – Jerzy Turek. Pełny skład rady można znaleźć na stronie internetowej seniorzy.wolomin.org.

Wołomińska Rada jest jedną z trzech działających w powiecie wołomińskim. Przedstawiciele rady reprezentują społeczność senioralną w działającym w Gminie Wołomin Komitecie Rewitalizacji oraz w Zespole Monitorującym realizację Wołomińskiej Strategii Polityki Senioralnej.

W bieżącej kadencji zmieniono formy pracy Rady poprzez szersze zaangażowanie jej członków w zespołach roboczych (stałych bądź doraźnych). Przykładem mogą być zespoły do spraw: organizacji III Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego, przygotowania koncepcji założeń programu TAXI-SENIOR oraz zespołu SENIOR-SENIOROWI. Zadaniem tego ostatniego jest wyszukiwanie osób, którym należy udzielić bezwzględnej pomocy, gdyż nie posiadają oni żadnej rodziny (są samotne), mają trudności z poruszaniem się, są w podeszłym wieku, zamieszkują w bardzo trudnych warunkach lokalowych (często bez windy) jak też niejednokrotnie są bardzo często (często obłożnie) chore.

Stałymi cyklicznymi elementami pracy Rady są organizowane uroczystości z okazji: Dnia Babci i Dziadka, wspomniany już Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy – w tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników tj. 90 osób w tym 15 dzieci.

Inne stałe formuły działalności to program „Remont dla seniora” zyskujący coraz większą popularność; Wołomiński Budżet Obywatelski (opracowywanie przez seniorów projektów, ich popularyzacja oraz czuwanie nad realizacją), stałe uczestnictwo w uroczystościach i imprezach patriotycznych (miejskich i powiatowych).

W ubiegłym roku, w związku ze 100-leciem nadania Wołominowi praw miejskich, społeczność senioralna gremialnie uczestniczyła w imprezach poświęconych temu wydarzeniu. Zwieńczeniem była zorganizowana IV Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka w Parku Wodiczki.

Członkowie WRS angażują się w różnego rodzaju działalności społeczne m.in. biorąc udział w pracach porządkowych na terenie Białych Błot, sprzątania lasu czy przy tworzeniu Wołomińskiej Stołówki dla Pszczół.

Zajęciami w Klubie „Tramp”, w których uczestniczyli członkowie Koła nr 2 PZERiI, rozpoczęliśmy cykl szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej. Jest to projekt realizowany w ramach WBO 2019. Ich uczestnicy (seniorzy) zapoznają się jak reagować i postępować przy udarze cieplnym i mózgu, jak wykonać masaż serca czy sztuczne oddychanie, jak też postępować w razie duszności, złamaniach oraz jak udzielić pierwszej pomocy przed przyjazdem lekarza.

W sierpniu ubiegłego roku Członkowie Rady odbyli indywidualne spotkania ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, podczas których w ramach prowadzonego projektu pn. „Sytuacja osób w wieku senioralnym” odpowiadali na szereg pytań oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami i odczuciami w tym zakresie.

Jako Rada Seniorów wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Wołominie byliśmy współorganizatorami koncertów muzycznych dla seniorów, które odbyły się w MDK (2 koncerty) oraz Klubie Seniora „Słoneczna”, Osiedlowym Klubie „Tramp” (Os. Lipińska) oraz na Os. Sławek.

Zarząd WRS nawiązał roboczy kontakt z Zarządem Młodzieżowej Rady Miasta ustalając zasady współdziałania. Zarówno Zarząd jak i poszczególni członkowie Rady brali czynny udział w pracach konsultacyjnych nad założeniami Regulaminu Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego a ostatecznie stanowisko w tym zakresie wyrażono i przyjęto na posiedzeniu plenarnym 27 września ubiegłego roku.

Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w naradach szkoleniowych organizowanych przez Mazowiecką Radę Seniorów, które odbyły się w Białobrzegach, Legionowie i Warszawie. Omawiana tematyka dotyczyła m. in. bezpieczeństwa osób starszych w różnych wymiarach życia społecznego, teleopieki i teleradiologii seniorów, ryzyka utraty sprawności poznawczej w ocenie geriatrycznej oraz szeroko pojętej rehabilitacji w wymienionym zakresie.

Przedstawiciele naszej Rady uczestniczyli ponadto w obradach IV Sejmiku Senioralnego woj. Mazowieckiego, na którym poruszono zagadnienia dotyczące polityki senioralnej na Mazowszu, z naciskiem na bezpieczeństwo osób starszych w różnych wymiarach życia społecznego i codziennego funkcjonowania.

Od lipca 2019 r. systematycznie co dwa tygodnie zarząd WRS odbywa robocze spotkania z Z-cą Burmistrza Łukaszem Markiem, na których omawiane są główne zagadnienia dotyczące środowiska seniorów oraz całej społeczności wołomińskiej. Dotychczas spotkania nasze poświęcone były np. sprawom takim jak teleopieka nad seniorami, projekt zmian w finansowaniu organizacji senioralnych (Wołomiński Fundusz Senioralny), propozycji do wyróżnienia tytułem „Zasłużony dla Wołomina”, organizacji koncertów muzycznych dla seniorów w m-cu wrześniu br. (Klub „Tramp” i MDK), organizacji Wołomińskiej Międzypokoleniowej potańcówki, udziału członków WRS oraz poszczególnych organizacji senioralnych w obchodach świąt i uroczystości patriotycznych oraz szeroko rozumianej (bieżącej) działalności Wołomińskiej Rady Seniorów.

Nie było by takich wyników naszych działań, zarówno tych wymienianych jak i realizowanych w mniejszym wymiarze, gdyby nie życzliwość i wsparcie ze strony Burmistrz Elżbiety Radwan i oraz Z-cy Burmistrza – Łukasza Marka, jakie jest nam okazywane na co dzień. Dużą pomoc otrzymujemy także od Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji UM w Wołominie z jego Naczelnik Joanną Żero.

Kończąc tą krótką informację o działaniach, jakie były realizowane w 2019 roku, żywię przekonanie, że w następnych latach naszej kadencji będziemy nadal aktywnie pracować na rzecz wołomińskiej społeczności senioralnej i dobra wszystkich mieszkańców.

Jerzy Turek,

Sekretarz Wołomińskiej Rady Seniorów”