Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów

Trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów 2018-2021

Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

Trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów 2018-2021

Do 10 grudnia 2018 roku trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2021. W skład Rady mogą wejść wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia. Będą to przedstawiciele senioralnych organizacji pozarządowych z terenu Gminy Wołomin, które działają na rzecz środowiska osób starszych, klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawiciele Burmistrza Wołomina.

Wołomińska Rada Seniorów może liczyć maksymalnie 21 członków, w tym nie więcej niż 18 osób delegowanych przez przedstawicieli organizacji senioralnych oraz 3 przedstawicieli Burmistrza Wołomina. Każda organizacja może zgłosić maksymalnie 1 kandydatkę/kandydata na członka Wołomińskiej Rady Seniorów. Zgłoszenia należy dokonać osobiście na formularzu: Karta zgłoszenia kandydata/tki do Wołomińskiej Rady Seniorów, który jest dostępny także w Wydziale Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, pokój 210 Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Wypełnione karty zgłoszenia należy złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 (Centrum Informacji Mieszkańców, stanowiska podawcze nr 1, 2 i 3) w godzinach pracy Urzędu.

Skład Wołomińskiej Rady Seniorów zostanie opublikowany do 20 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej gminy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Planowania Rozwoju i Rewitalizacji, pokój 210 Urzędu Miejskiego w Wołominie, pod numerem telefonu: 22 763 30 17 lub na adres e-mail: senior@wolomin.org.pl

Ogłoszenie ws. naboru do Wołomińskiej Rady Seniorów na kadencję 2018-2021
Karta zgłoszenia kandydata/tki do Wołomińskiej Rady Seniorów
Statut Wołomińskiej Rady Seniorów