Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów

Trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów 2018-2021

Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

VIII sesja Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2018 – 2021

W dniu 29 listopada br. w Urzędzie Miejskim odbyła się VIII sesja Rady Seniorów. Spotkanie zorganizowano w nietypowym formacie ze względu na fakt, że wołomińska Rada miała zaszczyt gościć delegację seniorów z Targówka.

Od kilku miesięcy gmina Wołomin realizuje sympatyczną współpracę z tą warszawską dzielnicą, a jedną z form takiego działania jest wymiar senioralny. Udział 6 osobowej delegacji z Targówka w sesji Rady był ze wszech miar interesujący. Uczestnicy debaty podzieli się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniami dotyczącymi sytuacji osób starszych w obecnych czasach. Uznano między innymi, że dużym problemem jest niedostateczne dotarcie z informacją do tej grupy społecznej. Zawiadomienia o różnych ciekawych inicjatywach, zarówno kulturalnych, jak i dotyczących życia codziennego, nie docierają w odpowiedniej skali do odbiorców. Zebrani zgodzili się także, że złożonym problemem jest także aktywizowanie osób starszych. Goście przedstawili specyfikę swojej dzielnicy, jej strukturę społeczną, uwarunkowania warszawskie, dysproporcje i różnice między poszczególnymi obszarami Targówka. Z dumą wskazali na swój bogaty dorobek oraz ofertę ze sfery kultury i turystyki. Z zainteresowaniem zapoznali się z sytuacją osób starszych w gminie Wołomin. Obie Rady Seniorów potwierdziły wolę dalszej współpracy czego wyrazem będzie zapowiedziana rewizyta delegacji wołomińskiej w najbliższym czasie i udział w sesji Rady na Targówku.

Ponadto Rada zgodnie z przyjętym porządkiem obrad podsumowała udział swoich przedstawicieli w Jesiennej Szkole Rad Seniorów. Omówiono także wydarzenie „Zdrowie na Gwiazdkę” zaplanowane na 8 grudnia br. W opinii większości zebranych organizacja w Urzędzie Miejskim bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich pod kątem cukrzycy dla osób powyżej 60 roku życia to cenna inicjatywa. Badania przeprowadzą wyspecjalizowane zespoły z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Oprócz badań zorganizowane zostaną warsztaty żywieniowe oraz zaprezentowane będą filmy edukacyjne promujące zdrowy tryb życia.

Rada omawiała także kwestie związane z ankietą dot. jakości życia seniorów powiatu wołomińskiego.

W końcowej części sesji członkowie Rady skoncentrowali się na omówieniu przygotowań organizacyjnych do spotkania wigilijnego Wołomińskiej Rady Seniorów.