Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów

Trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów 2018-2021

Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Polityka Senioralna z każdym rokiem staje się coraz istotniejszą kwestią zarówno dla samorządów jak i  dla władz na szczeblu centralnym. Zwiększający się odsetek osób starszych w społeczeństwie polskim jest istotnym wyzwaniem i wymaga szczególnej uwagi. Według prognozy GUS średnia wieku w społeczeństwie polskim w 2035 r. wynosić ma 48 lat, a osoby w wieku 0-39 będą stanowić zaledwie 40% ogółu społeczeństwa.

Wołomińska Rada Seniorów wraz z Urzędem Miejskim w Wołominie przystąpiła do opracowania Strategii Polityki Senioralnej, której zadaniem było określenie potrzeb naszych seniorów oraz rozwiązań, które będą stanowić odpowiedź na te potrzeby. Musimy przygotować się na zmiany w sferze demograficznej, tak aby maksymalnie ograniczyć negatywne skutki dla lokalnej społeczności.

Każdy samorząd prowadzi politykę senioralną, z większym lub mniejszym skutkiem, lecz wciąż bardzo niewiele gmin przystępuje do kompleksowego opracowania systemu będącego podstawą działań samorządu skierowanych szczególnie do osób starszych.

Wołomińska Strategia Polityki Senioralnej na lata 2017-2025 (PDF)