Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów

Trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów 2018-2021

Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

8 stycznia br. odbyła się I sesja Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2018-2021, podczas której jej członkowie wybrali ze swego grona Przewodniczącego Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Obrady otworzyła burmistrz Elżbieta Radwan, która przywitała serdecznie zgromadzonych radnych Wołomińskiej Rady Seniorów i pogratulowała pełnienia tej zaszczytnej funkcji.
– Jestem szczęśliwa, że Was mam i jestem z Was naprawdę dumna – mówiła burmistrz Radwan – Wołomińscy Seniorzy są aktywni, zawsze chętni do pomocy, służą dobrą radą i mają świetne pomysły, jak chociażby Program Ławka, który powstał właśnie z Waszej inicjatywy. Za to wszystko Wam dziękuję. Cieszy mnie, że o Wołominie mówi się dobrze, że inne miasta biorą z Was przykład, bo Wołomińska Rada Seniorów świeci przykładem – dodała.
Wraz z wiceburmistrzem Łukaszem Markiem wręczyli radnym zaświadczenia o powołaniu. Następnie burmistrz przekazała prowadzenie obrad panu Andrzejowi Żelezikowi, który odczytał treść ślubowania: Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Wołomińskiej Rady Seniorów sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie. Po czym kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowo “Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania pan Jerzy Turek, Sekretarz poprzedniej Wołomińskiej Rady Seniorów przedstawił krótko nowych 21 radnych. Pan Andrzej Żelezik podziękował także zarządowi poprzedniej kadencji Rady – Przewodniczącej Teresie Wosińskiej, Wiceprzewodniczącej Gabrieli Czarneckiej i Sekretarzowi Jerzemu Turkowi. Następnie jednogłośnie przyjęto proponowany porządek obrad i zarządzono krótką przerwę na zrobienie pamiątkowego zdjęcia nowej Wołomińskiej Rady Seniorów.

Po przerwie odbyły się wybory Przewodniczącego Wołomińskiej Rady Seniorów, Wiceprzewodniczącego Wołomińskiej Rady Seniorów i Sekretarza Wołomińskiej Rady Seniorów, którzy zostali wybrani w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

Nowy zarząd Wołomińskiej Rady Seniorów kadencji 2018-2021 prezentuje się następująco:
– Celina Subda – Przewodnicząca Wołomińskiej Rady Seniorów
– Czesław Borkowski – Wiceprzewodniczący Wołomińskiej Rady Seniorów
– Jerzy Turek – Sekretarz Wołomińskiej Rady Seniorów

Nowa Wołomińska Rada Seniorów już działa i życząc powodzenia, z niecierpliwością czekamy na efekty ich pracy.