Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

Dni Wołomina

Nowi Partnerzy Wołomińskiej Karty Seniora

Klub Seniora Słoneczna zaprasza!

Wołomińska Rada Seniorów rozwija się

Seniorzy z Wołomińskiej Rady Seniorów biorą udział w projekcie „Senior, Obywatel, Radny – Silne Obywatelskie Rady Seniorów na Mazowszu”. Przewodnicząca naszej rady seniorów, Teresa Wosińska podpisała list intencyjny z prezesem zarządu Konwentu Samorządowego na rzecz Społeczności III Wieku. Jest on potwierdzeniem wspólnych zainteresowań działaniami na rzecz aktywnego rozwoju seniorów i Wołomińskiej Rady Seniorów oraz podjęciem działań w tym zakresie.

Dzięki udziałowi w projekcie wołomińscy seniorzy będą uczestniczyć w szeregu warsztatów i szkoleń o różnorodnej tematyce, m.in. dotyczących tworzenia i zarządzania projektami, mediacji i rozwiązywania konfliktów w zespole, budowania zespołu lokalnej rady seniorów, finansowania rady i przedsięwzięć prosenioralnych, a także w szkoleniach cyfrowych. Dodatkowo nasza rada otrzymała środki finansowe, które może przeznaczyć na sfinansowanie zakupu produktów lub usług niezbędnych do jej pracy.

Projekt „Senior, Obywatel, Radny – Silne Obywatelskie Rady Seniorów na Mazowszu” jest realizowany przez Fundację Konwent Samorządowy na rzecz Społeczności III Wieku i finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.